Hỗ trợ trực tuyến
VicadiJSC.com - duyphamakeup Kinh doanh 1
Tel: 0225.3835.820

vicadijsc.com Kinh doanh 2
Tel: 0225.3540.895


Hotline

Mr. Đỗ Ngọc Tuấn

PGĐ Đầu tư thị trường

Zalo: 0963.373.888

0903.439.053

tuanvicadi@gmail.com

tuando6789@yahoo.com.vn


0934421111
VICADI JSC

vicadi-jscban-hang-vicadi

vicadi-huy-chuong

Đối tác - Khách hàng

Điện lực Việt Nam

Tổng công ty điện lực miền bắc

tap-doan-than-khoan-sanĐiện lực Hải Phòng

Sản xuất kinh doanh năm 2012

Sản xuất kinh doanh năm 2012

Năm 2012 Công ty gặp rất nhiều khó khăn do thị trường bị cạnh tranh, công việc ít vì các sản phẩm chính phục vụ cho thị trường ngành điện bị thiếu vốn đầu tư cải tạo, một số hợp đồng đơn hàng đã bị cắt, giảm không thực hiện làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới doanh thu, giá thành sản xuất và lợi nhuận.

Đọc thêm...

Bảo hộ lao động là an toàn và vệ sinh lao động

Bảo hộ lao động là an toàn và vệ sinh lao động

Bảo hộ lao động là tổng hợp tất cả các hoạt động trên các mặt luật pháp, tổ chức, hành chính, kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật… nhằm mục đích cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người lao động. Nội dung chủ yếu của Bảo hộ lao động là an toàn lao động, vệ sinh lao động. Bởi vậy, trong nhiều trường hợp người ta dùng cụm từ "an toàn và vệ sinh lao động" để chỉ công tác Bảo hộ lao động.

Đọc thêm...

Tác dụng của các loại găng tay bảo hộ

Tác dụng của các loại găng tay bảo hộ

Găng tay bảo hộ lao động được làm từ nhiều loại vật liệu, được thiết kế cho hầu hết các nơi làm việc nguy hiểm.  Tuy nhiên, chúng có thể được chia thành bốn nhóm... Găng tay bảo hộ lao độngđược làm từ nhiều loại vật liệu, được thiết kế cho hầu hết các nơi làm việc nguy hiểm.  Tuy nhiên, chúng có thể được chia thành bốn nhóm:

Đọc thêm...

Hơn 4,7 nghìn tỷ đồng phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 – 2015

Hơn 4,7 nghìn tỷ đồng phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 – 2015

Hải Phòng đã công bố Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 – 2015, có xét đến năm 2020.Đề án Quy hoạch phát triển điện lực Hải Phòng do Sở Công Thương phối hợp với Viện Năng lượng thực hiện. Quy hoạch nêu rõ về nhu cầu điện, quy hoạch phát triển lưới điện; vốn đầu tư…

Đọc thêm...
Trang 9 trong tổng số 10