Hỗ trợ trực tuyến
VicadiJSC.com - duyphamakeup Kinh doanh 1

Tel: 0225.3835.820


Mrs Yến

Tel: 0982.483.536
Email: kinhdoanhvicadi@gmail.com


Hotline

Mr. Đỗ Ngọc Tuấn - Thường trực Hội đồng quản trị và ban giám đốc

Zalo: 0963.373.888

0903.439.053

tuanvicadi@gmail.com

tuando6789@yahoo.com.vn


0934421111
Sản xuất kinh doanh năm 2012

Năm 2012 Công ty gặp rất nhiều khó khăn do thị trường bị cạnh tranh, công việc ít vì các sản phẩm chính phục vụ cho thị trường ngành điện bị thiếu vốn đầu tư cải tạo, một số hợp đồng đơn hàng đã bị cắt, giảm không thực hiện làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới doanh thu, giá thành sản xuất và lợi nhuận.

Công ty đã chỉ đạo vừa tích cực tham gia đấu thầu, chào hàng cạnh tranh, đẩy mạnh hoạt động SXKD và đa dạng hóa sản phẩm, đảm bảo công việc các chế độ quyền lợi và ổn định đời sống, thu nhập CBCNV. Ngoài ra Công ty vẫn bảo tồn được vốn cho các cổ đông và của nhà nước, có lợi nhuận và cổ tức theo kế hoạch.

 

 

slide1

 

Thực hiện tốt công tác trật tự, vệ sinh môi trường, công tác VHXH; chấp hành nghiêm túc công tác tự vệ, an ninh quốc phòng, chính sách XH được địa phương và Quân đội Hồng Bàng ghi nhận thành tích năm 2012.
1. Công tác sản xuất kinh doanh:

     - Doanh thu đạt 101% so với cùng kỳ năm trước.
     - Lợi nhận SXKD đạt: 102% so với kế hoạch.
2. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2012:

    + Có 33/33 đồng chí trong Đảng bộ tham gia kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên năm 2012 - Đạt tỷ lệ 100%
    + 04 chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh (Trong đó có 02 chi bộ đạt TSVM xuất sắc)
    + 11 đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên xuất sắc.
    + 01 đảng viên xuất sắc đề nghị cấp Quận khen thưởng.
    + 32 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.
    + 01 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.