Hỗ trợ trực tuyến
VicadiJSC.com - duyphamakeup Kinh doanh 1
Tel: 0225.3835.820

vicadijsc.com Kinh doanh 2
Tel: 0225.3540.895


Hotline

Mr. Đỗ Ngọc Tuấn

PGĐ Đầu tư thị trường

Zalo: 0963.373.888

0903.439.053

tuanvicadi@gmail.com

tuando6789@yahoo.com.vn


0934421111
Hội nghị tổng kết SXKD 2013 và trao phần thưởng cho các cá nhân tập thể lao động giỏi

                                                                                                                                                                                                                                                                                

anh1png

 

anh2png

 

anh3png

 

anh4png