Hỗ trợ trực tuyến
VicadiJSC.com - duyphamakeup Kinh doanh 1

Tel: 0225.3835.820


Mrs Yến

Tel: 0982.483.536
Email: kinhdoanhvicadi@gmail.com


Hotline

Mr. Đỗ Ngọc Tuấn - Thường trực Hội đồng quản trị và ban giám đốc

Zalo: 0963.373.888

0903.439.053

tuanvicadi@gmail.com

tuando6789@yahoo.com.vn


0934421111
Vicadi cung cấp hộp công tơ điện tử cho các dự án thuộc Tổng công ty điện lực miền Bắc - EVN NPC

vicadijsc-23-12-16-1 vicadijsc-23-12-16-2 vicadijsc-23-12-16-3 vicadijsc-23-12-16-4 vicadijsc-23-12-16-5