Vicadi cung cấp hộp công tơ điện tử cho các dự án thuộc Tổng công ty điện lực miền Bắc - EVN NPC

vicadijsc-23-12-16-1 vicadijsc-23-12-16-2 vicadijsc-23-12-16-3 vicadijsc-23-12-16-4 vicadijsc-23-12-16-5