Vicadi cung cấp cáp điện cho các dự án thuộc Tổng công ty điện lực miền Bắc - EVN NPC

vicadijsc-23-12-16-6 vicadijsc-23-12-16-7 vicadijsc-23-12-16-8