Vicadi với sản phẩm mới ống nhựa HDPE gân xoắn - phục vụ ngầm hoá lưới điện, công trình viễn thông

ong-nhua-moi-HDPE-1

 

ong-nhua-moi-HDPE-2