Đại hội công đoàn công ty CP Vật liệu KTĐ lần thứ 5 nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội công đoàn công ty CP Vật liệu KTĐ lần thứ 5 nhiệm kỳ 2017-2022

 

FullSizeRender

FullSizeRender

FullSizeRender

FullSizeRender

FullSizeRender