Hỗ trợ trực tuyến
VicadiJSC.com - duyphamakeup Kinh doanh 1
Tel: 0225.3835.820

vicadijsc.com Kinh doanh 2
Tel: 0225.3540.895


Hotline

Mr. Đỗ Ngọc Tuấn

PGĐ Đầu tư thị trường

Zalo: 0963.373.888

0903.439.053

tuanvicadi@gmail.com

tuando6789@yahoo.com.vn


0934421111
Khách hàng Liên bang Nga sang đàm phán tiêu thụ sản phẩm vật liệu cách điện - tháng 11-2018

Khách hàng Liên bang Nga sang đàm phán tiêu thụ sản phẩm vật liệu cách điện - tháng 11-2018

khach-nga-sang-dam-phan-11-2018-1

khach-nga-sang-dam-phan-11-2018-2

khach-nga-sang-dam-phan-11-2018-3