Hỗ trợ trực tuyến
VicadiJSC.com - duyphamakeup Kinh doanh 1
Tel: 0225.3835.820

vicadijsc.com Kinh doanh 2
Tel: 0225.3540.895


Hotline

Mr. Đỗ Ngọc Tuấn

PGĐ Đầu tư thị trường

Zalo: 0963.373.888

0903.439.053

tuanvicadi@gmail.com

tuando6789@yahoo.com.vn


0934421111
Đoàn công tác của PTT Lê Văn thành kiểm tra tại nhà máy thủy điện hoà bình (dùng ủng Vicadi đi thị sát)

ptt-pham-van-thanh-tham-thuy-dien-hoa-binh-dung-ung-vicadi-1

ptt-pham-van-thanh-tham-thuy-dien-hoa-binh-dung-ung-vicadi-2