Hỗ trợ trực tuyến
VicadiJSC.com - duyphamakeup Kinh doanh 1

Tel: 0225.3835.820


Mrs Yến

Tel: 0982.483.536
Email: kinhdoanhvicadi@gmail.com


Hotline

Mr. Đỗ Ngọc Tuấn - Thường trực Hội đồng quản trị và ban giám đốc

Zalo: 0963.373.888

0903.439.053

tuanvicadi@gmail.com

tuando6789@yahoo.com.vn


0934421111

Triển lãm quốc tế Điện hạt nhân tại Hà Nội

Triển lãm quốc tế Điện hạt nhân tại Hà Nội

Các công ty tham gia Triển lãm quốc tế Điện hạt nhân 2012 sẽ giới thiệu năng lực, kinh nghiệm khảo sát, đánh giá địa điểm nhà máy điện hạt nhân; thiết kế, chế tạo, xây dựng nhà máy điện hạt nhân; tư vấn lập dự án đầu tư; thẩm định, giám sát dự án đầu tư.

Đọc thêm...

Sản xuất kinh doanh năm 2012

Sản xuất kinh doanh năm 2012

Năm 2012 Công ty gặp rất nhiều khó khăn do thị trường bị cạnh tranh, công việc ít vì các sản phẩm chính phục vụ cho thị trường ngành điện bị thiếu vốn đầu tư cải tạo, một số hợp đồng đơn hàng đã bị cắt, giảm không thực hiện làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới doanh thu, giá thành sản xuất và lợi nhuận.

Đọc thêm...

Bảo hộ lao động là an toàn và vệ sinh lao động

Bảo hộ lao động là an toàn và vệ sinh lao động

Bảo hộ lao động là tổng hợp tất cả các hoạt động trên các mặt luật pháp, tổ chức, hành chính, kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật… nhằm mục đích cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người lao động. Nội dung chủ yếu của Bảo hộ lao động là an toàn lao động, vệ sinh lao động. Bởi vậy, trong nhiều trường hợp người ta dùng cụm từ "an toàn và vệ sinh lao động" để chỉ công tác Bảo hộ lao động.

Đọc thêm...

Tác dụng của các loại găng tay bảo hộ

Tác dụng của các loại găng tay bảo hộ

Găng tay bảo hộ lao động được làm từ nhiều loại vật liệu, được thiết kế cho hầu hết các nơi làm việc nguy hiểm.  Tuy nhiên, chúng có thể được chia thành bốn nhóm... Găng tay bảo hộ lao độngđược làm từ nhiều loại vật liệu, được thiết kế cho hầu hết các nơi làm việc nguy hiểm.  Tuy nhiên, chúng có thể được chia thành bốn nhóm:

Đọc thêm...
Trang 10 trong tổng số 11