Joăng phớt cao su cho các ngành công nghiệp đóng tàu