Cáp nhôm bọc PVCCáp nhôm trần
Tên sản phẩm: Cáp nhôm trần lõi thép
Mã sản phẩm: CD-03
Giá Liên hệ để biết giá
Nhóm sản phẩm: Cáp nhôm trần lõi thép

+ Chủng loại: từ loại AS 10/1,8 mm2 đến AS 240/56 mm2

+ Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5064-1994; SĐ1: 1995