Cáp vặn xoắnCáp nhôm trần lõi thép
Tên sản phẩm: Cáp nhôm bọc PVC
Mã sản phẩm: CD-02
Giá Liên hệ để biết giá
Nhóm sản phẩm: Cáp nhôm bọc PVC

+ Chủng loại: từ PVC/AV 16 đến PVC/AV 240

+ Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935: 1995; TCVN 5064: 1994