Găng ty cao su cách điện 15 KVGăng tay cao su chịu xăng dầu
Tên sản phẩm: Găng tay cao su cách điện 24 KV
Mã sản phẩm: GT08
Giá Liên hệ để biết giá
Nhóm sản phẩm: Găng tay cách điện

- Mầu sắc: vàng

- Tiêu chuẩn kỹ thuật:

+ Vật liệu chính : Cao su thiên nhiên
+ Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN5586 - 1991
+ Điện áp kiểm tra : 24 KV
+ Thời gian kiểm tra : 1 phút
+ Dòng dò đạt : ≤ 9mA