Thàm cao su cách điện 22KV-24KVThảm cao su TDTT
Tên sản phẩm: Thàm cao su cách điện 35KV
Mã sản phẩm: TCD-04
Giá Liên hệ để biết giá
Nhóm sản phẩm: Thảm cách điện

- Mầu sắc: Nâu đỏ

- Kích thước: 1.000 x 600; 1.000 x 1.000; 1.000 x 2.000;

- Tiêu chuẩn kỹ thuật:

+ Vật liệu chính : Cao su thiên nhiên
+ Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 5589 - 1991
+ Điện áp kiểm tra : 35 KV
+ Thời gian kiểm tra : 1 phút
+ Dòng dò đạt : ≤ 20mA