Thảm cao su TDTTMũ nhựa cách điện BHLĐ
Tên sản phẩm: Cao su tấm chịu xăng dầu
Mã sản phẩm: TCD-06
Giá Liên hệ để biết giá
Nhóm sản phẩm: Cao su tấm

- Mầu sắc: mầu đen

- Kích thước: 550 x 550 x (3,5,8,10); theo yêu cầu của khách hàng

- Tiêu chuẩn kỹ thuật:

+ Vật liệu chính : Cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp đặc chủng
+ Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 4509-2006; 1594-87; 1595-88; 2229-77