Cáp nhôm trần lõi thépCáp đồng bọc PVC - Cáp Mule
Tên sản phẩm: Cáp nhôm trần
Mã sản phẩm: CD-04
Giá Liên hệ để biết giá
Nhóm sản phẩm: Cáp nhôm trần

+ Chủng loại: từ loại A16 đến A240

+ Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5064-1994; SĐ1: 1995