Cáp đồng bọc PVC - Cáp MuleỦng cao su Y tế, Thủy sản
Tên sản phẩm: Ủng cao su PCCC
Mã sản phẩm: UCD-04
Giá Liên hệ để biết giá
Nhóm sản phẩm: Ủng PCCC

+ Mầu sắc: mầu đen

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Vật liệu chính : Cao su thiên nhiên; cao su tổng hợp, keo đặc chủng và thép
- Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 4509-2006