Cáp đồng trầnSào cách điện thao tác
Tên sản phẩm: Cáp bọc tổng pha và cáp vặn xoắn
Mã sản phẩm: CT03
Giá Liên hệ để biết giá
Nhóm sản phẩm: Cáp nhôm vặn xoắn

Cáp nhôm vặn xoắn

4 x 35 mm2

4 x 50 mm2

4 x 70 mm2

4 x 95 mm2

4 x 120 mm2

4 x 150 mm2