Hỗ trợ trực tuyến
VicadiJSC.com - duyphamakeup Kinh doanh 1
Tel: 0225.3835.820

vicadijsc.com Kinh doanh 2
Tel: 0225.3540.895


Hotline

Mr. Đỗ Ngọc Tuấn

PGĐ Đầu tư thị trường

Zalo: 0963.373.888

0903.439.053

tuanvicadi@gmail.com

tuando6789@yahoo.com.vn


0934421111
Găng tay chịu kiềm, axítỦng cao su cách điện 22KV
Tên sản phẩm: Ủng cao su cách điện hạ áp
Mã sản phẩm: HCD-01
Giá Liên hệ để biết giá
Nhóm sản phẩm: Ủng cao su cách điện, khác

- Mầu sắc: Hồng đỏ

- Tiêu chuẩn kỹ thuật:

+ Vật liệu chính : Cao su thiên nhiên
+ Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 5588 - 1991
+ Điện áp kiểm tra : 5 KV
+ Thời gian kiểm tra : 1 phút
+ Dòng dò đạt : ≤ 9mA