Găng tay chịu kiềm, axítỦng cao su cách điện 22KV-24KV
Tên sản phẩm: Ủng cao su cách điện hạ áp
Mã sản phẩm: HCD-01
Giá Liên hệ để biết giá
Nhóm sản phẩm: Ủng hạ áp

- Mầu sắc: Hồng đỏ

- Tiêu chuẩn kỹ thuật:

+ Vật liệu chính : Cao su thiên nhiên
+ Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 5588 - 1991
+ Điện áp kiểm tra : 5 KV
+ Thời gian kiểm tra : 1 phút
+ Dòng dò đạt : ≤ 9mA