Cáp nhôm trầnỦng cao su PCCC
Tên sản phẩm: Cáp đồng bọc PVC - Cáp Mule
Mã sản phẩm: CD-05
Giá Liên hệ để biết giá
Nhóm sản phẩm: Cáp đồng bọc PVC - Cáp mule

+ Chủng loại :

Từ loại Cu/PVC M2x6 đến Cu/PVC M3x50 + 1x35

Từ loại Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x6 đến Cu/XLPE/PVC/ATA/PVC 2x35

+ Tiêu chuẩn áp dụng :

TCVN 5935:1995; 5064:1994