Ủng cao su PCCCGăng tay cao su cách điện
Tên sản phẩm: Ủng cao su Y tế, Thủy sản
Mã sản phẩm: UCD-05
Giá Liên hệ để biết giá
Nhóm sản phẩm: Ủng cao su cách điện

+ Mầu sắc: Trắng

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Vật liệu chính : Cao su thiên nhiên
- Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 4509-2006; 1595-88; 1596-88; 2229-77