Hỗ trợ trực tuyến
VicadiJSC.com - duyphamakeup Kinh doanh 1

Tel: 0225.3835.820


Mrs Yến

Tel: 0982.483.536
Email: kinhdoanhvicadi@gmail.com


Hotline

Mr. Đỗ Ngọc Tuấn - Thường trực Hội đồng quản trị và ban giám đốc

Zalo: 0963.373.888

0903.439.053

tuanvicadi@gmail.com

tuando6789@yahoo.com.vn


0934421111
Sản phẩm Găng ủng thảm cách điện do Vicadi sản xuất đạt danh hiệu tốp 20 sản phẩm chất lượng Vàng Việt Nam năm 2023

Do Trung Tâm Nghiên Cứu Ứng Dụng Công Nghệ Bảo Vệ Người Tiêu Dùng và Viện Khoa Học Phát Triển Nhân Lực Kinh Tế Và Văn Hóa đồng trao tặng tại Hà Nội ngày 16/04/2023

vicadijsc-danh-hieu-top-2023-1

vicadijsc-danh-hieu-top-2023-1

vicadijsc-danh-hieu-top-2023-1

vicadijsc-danh-hieu-top-2023-1