Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Phương

Tel: 0936.798.016


Ms. Yến

Tel: 0982.483.536


Mr. Hưng

Tel: 0912.277.126
Email: kinhdoanhvicadi@gmail.com


Hotline

Mr. Đỗ Ngọc Tuấn - Thường trực Hội đồng quản trị và ban giám đốc

Zalo: 0963.373.888

0903.439.053

tuanvicadi@gmail.com

tuando6789@yahoo.com.vn


0934421111
Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Kỹ Thuật Điện đón chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệ ngày 09/01/2024

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Kỹ Thuật Điện đón chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệ ngày 09/01/2024

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Kỹ Thuật Điện đón chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệ ngày 09/01/2024
Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Kỹ Thuật Điện đón chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệ ngày 09/01/2024
Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Kỹ Thuật Điện đón chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệ ngày 09/01/2024
Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Kỹ Thuật Điện đón chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệ ngày 09/01/2024