Hỗ trợ trực tuyến
VicadiJSC.com - duyphamakeup Kinh doanh 1

Tel: 0225.3835.820


Mrs Yến

Tel: 0982.483.536
Email: kinhdoanhvicadi@gmail.com


Hotline

Mr. Đỗ Ngọc Tuấn - Thường trực Hội đồng quản trị và ban giám đốc

Zalo: 0963.373.888

0903.439.053

tuanvicadi@gmail.com

tuando6789@yahoo.com.vn


0934421111
Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Kỹ Thuật Điện tuyển dụng

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Kỹ Thuật Điện tuyển dụng cán bộ phòng Kỹ thuật công nghiệp - an toàn và Phòng KH-VT-TC, Công nhân lao động.

tuyen-dung-1
tuyen-dung-1